Εκπαίδευση στις συναλλαγές Forex στην Ελλάδα 2022

Forex Training

Το Forex είναι η συντομογραφία της αγγλικής έκφρασης foreign exchange, δηλ. συναλλαγές νομισμάτων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρήσιμη για διάφορους λόγους, όπως εμπορικούς, τουριστικούς και για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου.

Δημοφιλής επενδυτική πλατφόρμα στην Ελλάδα

Επενδυτική πλατφόρμα
eToro

Τι μας αρέσει

Η δυνατότητα αυτόματης αντιγραφής των ενεργειών άλλων επενδυτών
Bitcoin, Ethereum και 60+ άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στα χέρια σας
Πραγματοποιήστε συναλλαγές με διάφορα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ξεκινήστε συναλλαγές

Η πλατφόρμα Forex αποτελεί μέσω διαπραγματεύσεων στην αγορά συναλλάγματος, η οποία είναι ανοικτή για συναλλαγές 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα και εφαρμόζεται από τράπεζες, επιχειρήσεις, επενδυτικές εταιρείες, hedge funds και ιδιώτες εμπόρους.

Τι είναι η αγορά forex;

Η αγορά συναλλάγματος είναι μακράν η μεγαλύτερη και πιο ρευστή χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, με εκτιμώμενο μέσο ημερήσιο τζίρο παγκοσμίως άνω των 6,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια πριν από λίγα χρόνια.

Forex Training

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της αγοράς forex είναι ότι δεν υπάρχει κεντρική αγορά ή χρηματιστήριο που να ελέγχει ή να περιορίζει τις συναλλαγές, καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως  μέσω των δικτύων υπολογιστών. Αυτή είναι γνωστή ως η εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC).

Κατανόηση ζεύγους νομισμάτων

Όλες οι συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος περιλαμβάνουν την ταυτόχρονη αγορά και πώληση δύο νομισμάτων.

Αυτό το “ζεύγος νομισμάτων” αποτελείται από το νόμισμα της βάσης και το νόμισμα της αναφοράς, οπότε πουλάτε το ένα για να αγοράσετε το άλλο. Η τιμή ενός ζεύγους είναι αντανακλά το πόσο κοστίζει το αναφερόμενο νόμισμα για την αγορά μιας μονάδας του βασικού νομίσματος. Μπορείτε να κερδίσετε προβλέποντας σωστά την κίνηση των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων.

  • ⭐️ Το πιο διαπραγματεύσιμο ζεύγος νομισμάτων (EUR/USD) στην αγορά συναλλάγματος.
  • ⭐️ Για τα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων ένα pip είναι το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο, με βασική εξαίρεση το ιαπωνικό γεν, όπου ένα pip είναι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
  • ⭐️ Οι συναλλαγές στο Forex αξίζουν συχνά εκατομμύρια, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή αγοράς και πώλησης (δηλαδή μερικές μονάδες ανά κουτάβι) μπορεί σύντομα να μετατραπεί σε σημαντικά κέρδη ή απώλειες.
  • ⭐️ Η διαπραγμάτευση στο Forex ενέχει κίνδυνο, γι’ αυτό να συναλλάσσεστε πάντα με προσοχή και να χρησιμοποιείτε εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

Βασικά συστατικά της διαπραγμάτευσης ζεύγους νομισμάτων

Βασικό νόμισμα

Το νόμισμα βάσης είναι το πρώτο νόμισμα που εμφανίζεται σε ένα ζεύγος νομισμάτων και αναφέρεται πάντα στην αριστερή πλευρά. Αυτό το νόμισμα αγοράζεται ή πωλείται σε αντάλλαγμα για το νόμισμα που αναφέρεται και αξίζει πάντα 1.

Με βάση το παραπάνω παράδειγμα, η αγορά 1 ευρώ θα κόστιζε στον έμπορο 1,1918 δολάρια. Εναλλακτικά, ο έμπορος θα μπορούσε να πουλήσει 1 ευρώ για 1,1916 δολάρια.

Η τιμή προσφοράς

Η τιμή προσφοράς είναι η τιμή στην οποία ένας έμπορος είναι πρόθυμος να πουλήσει ένα νόμισμα. Αυτή η τιμή βρίσκεται συνήθως στα αριστερά της τιμής και είναι συχνά κόκκινη. Η τιμή προσφοράς μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και ενημερώνεται συνεχώς, καθώς πρόκειται για μια ζωντανή αγορά.

Νόμισμα παράθεσης

Το δεύτερο νόμισμα ενός ζεύγους νομισμάτων ονομάζεται νόμισμα αναφοράς και βρίσκεται πάντα στα δεξιά. Για παράδειγμα, στο EUR/USD, το USD είναι το νόμισμα αναφοράς και υποδεικνύει πόσο νόμισμα αναφοράς θα ανταλλάξετε για 1 μονάδα του βασικού νομίσματος.

Ζητήστε τιμή

Η τιμή ζήτησης είναι η τιμή στην οποία ο έμπορος συμφωνεί να αγοράσει το νόμισμα ή η χαμηλότερη τιμή που είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ο πωλητής. Συνήθως βρίσκεται δεξιά και με μπλε χρώμα. Η τιμή προσφοράς δίνεται σε πραγματικό χρόνο και μεταβάλλεται συνεχώς, καθώς πρόκειται για μια ζωντανή αγορά.

Κατανόηση των spreads και των pips στο forex

Διάδοση

Ως έμπορος forex, θα παρατηρήσετε ότι η τιμή αγοράς είναι πάντα υψηλότερη από την τιμή πώλησης. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών είναι το spread. Με άλλα λόγια, είναι το κόστος των συναλλαγών. Όσο μικρότερο είναι το περιθώριο, τόσο φθηνότερο είναι το κόστος. Όσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο, τόσο πιο ακριβό είναι.

Για παράδειγμα, εάν το EUR/USD διαπραγματεύεται στην τιμή προσφοράς 1,1918 και στην τιμή ζήτησης 1,1916, το spread θα είναι η τιμή προσφοράς μείον την τιμή ζήτησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν 0,0002.

Για να κερδίσετε από τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα πρέπει η τιμή της αγοράς να αυξηθεί πάνω από την τιμή προσφοράς, αν έχετε θέση αγοράς, ή να πέσει κάτω από την τιμή ζήτησης, αν έχετε θέση πώλησης.

Pip

Ένα pip – ή “pips” για συντομία – είναι ένα μέτρο της μεταβολής της αξίας ενός ζεύγους νομισμάτων στην αγορά forex.

Είναι η μικρότερη δυνατή κίνηση που μπορεί να αλλάξει η τιμή ενός νομίσματος, η οποία ισοδυναμεί με μια κίνηση “μονάδας”.

Η διαφορά μεταξύ των long και των short θέσεων

Μια θέση αγοράς σημαίνει ότι ένας έμπορος αγόρασε το νόμισμα, αναμένοντας ότι η αξία του θα αυξηθεί. Μόλις ο έμπορος πουλήσει το νόμισμα πίσω στην αγορά (ιδανικά σε υψηλότερη τιμή από αυτή που πλήρωσε γι’ αυτό), η θέση αγοράς θεωρείται “κλειστή” και η συναλλαγή ολοκληρώνεται.

Forex Training

Αν θέλατε να τοποθετηθείτε σε θέση αγοράς στο ευρώ, θα αγοράζατε 1 ευρώ σε τιμή αξίας των  1,1918 δολαρίων. Στη συνέχεια, θα ορίσετε τη θέση σας ανάλογα αν αυτή θα ανατιμηθεί και  την πουλήσετε πίσω στην αγορά με κέρδος μόλις η τιμή ανεβαίνει.

Η θέση short αναφέρεται σε έναν έμπορο που πουλάει ένα νόμισμα αναμένοντας πτώση της αξίας του και σχεδιάζει να το αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή. Μια θέση πώλησης “κλείνει” μόλις ο διαπραγματευτής εξαγοράσει το περιουσιακό στοιχείο (ιδανικά φθηνότερα από ό,τι το πούλησε).

Σε αυτή την περίπτωση, αν πιστεύετε ότι το ευρώ θα εξασθενήσει έναντι του δολαρίου, πουλάτε 1 ευρώ για 1,1916 δολάρια και διατηρείτε μια θέση πώλησης. Αναμένετε ότι το ευρώ θα υποτιμηθεί και σχεδιάζετε να το αγοράσετε σε χαμηλότερη τιμή.

Τα τρία πιο δημοφιλή διαγράμματα στις συναλλαγές

Διάγραμμα κεριών

Ένα διάγραμμα κεριών δείχνει το εύρος από το υψηλό έως το χαμηλό, με μια κάθετη γραμμή και τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος. Η διαφορά από τα ραβδογράμματα είναι το “σώμα”, το οποίο καλύπτει τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος, ενώ τα “φυτίλια” ενός κηροπήγιου δείχνουν τα υψηλά και τα χαμηλά.

Εάν το κηροπήγιο είναι γεμάτο, τότε το ζεύγος νομισμάτων έκλεισε χαμηλότερα από ό,τι άνοιξε. Εάν το κερί είναι κοίλο, η τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος.

Ιστόγραμμα

Ένα ιστόγραμμα δείχνει τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος, καθώς και το υψηλό και το χαμηλό για την εν λόγω περίοδο. Η επάνω μπάρα δείχνει την υψηλότερη τιμή που καταβλήθηκε και η κάτω μπάρα τη χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης.

Η πλήρης γραμμή αντιπροσωπεύει το πλήρες εύρος συναλλαγών του ζεύγους νομισμάτων, ενώ οι οριζόντιες σημάνσεις στις πλευρές υποδεικνύουν τις τιμές ανοίγματος (αριστερά) και κλεισίματος (δεξιά).

Γραμμικό διάγραμμα

Ενώ ένα ραβδόγραμμα εφαρμόζεται συνήθως για τον εντοπισμό των περιοχών τιμών που διακυμαίνονται, ένα γραμμικό διάγραμμα είναι το απλούστερο από όλα τα διαγράμματα και προτιμάται κυρίως από τους αρχάριους. Απεικονίζει τη γραμμή που συνδέει τη τιμή του κλεισίματος με την επόμενη θέση.

Όταν συνδέονται, είναι εύκολο να προσδιοριστεί η κίνηση των τιμών ενός ζεύγους νομισμάτων για μια χρονική περίοδο και να εντοπιστούν τάσεις κινήσεων αξίας των νομισμάτων.

Προσοχή!

⚠️ Εμείς δεν δίνουμε συμβουλές χρηματοοικονομικού χαρακτήρα! Απλώς παρουσιάζουμε τις πληροφορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες! ⚠️
Ikaros Michaelidis
Συγγραφέας και ειδικός: Ίκαρος Μιχαηλίδης
Επαφές:
Email: [email protected]