Τεχνική ανάλυση EUR-USD για την Ελλάδα το 2022

Technical analysis EUR-USD

Τα σήματα συναλλαγών EUR/USD μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους νέους και τους αρχάριους εμπόρους για να επωφεληθούν από κερδοφόρες ευκαιρίες αγοράς ή πώλησης. Μία από τις πιο συνηθισμένες επιλογές αγοράς στην αγορά είναι το EUR/USD.

Δημοφιλής επενδυτική πλατφόρμα στην Ελλάδα

Επενδυτική πλατφόρμα
eToro

Τι μας αρέσει

Η δυνατότητα αυτόματης αντιγραφής των ενεργειών άλλων επενδυτών
Bitcoin, Ethereum και 60+ άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στα χέρια σας
Πραγματοποιήστε συναλλαγές με διάφορα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ξεκινήστε συναλλαγές

Οι στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί από τους έμπειρους αναλυτές μας δίνουν τα καλύτερα σήματα συναλλαγών στην αγορά. Διάφοροι ειδικοί δείκτες εφαρμόζονται στην ανάλυση των κινήσεων της τιμής του χρυσού, δείχνοντας τα επίπεδα εισόδου και εξόδου για τις αναδυόμενες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης.

Σήματα και τεχνική ανάλυση του EUR/USD

Δείκτες τάσης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΔΡΑΣΗ

Μπάντες Bollinger

ΑΝΩ: 0,994 ΜΕΣΑΙΟ: 0,991 ΚΑΤΩ: 0,988 Αγορά

Παραβολικός SAR

0,9880

Αγορά

Τυπική απόκλιση

0,0018

Υψηλή μεταβλητότητα

Ταλαντωτές

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΞΙΑ

ΔΡΑΣΗ

RSI(14)

57,6790

Αγορά

MACD(12,26)

ATR

0,0010

ΣΤΟΧ (9.6)

89,5717

Αγορά

ADX

34,8410

Υψηλή μεταβλητότητα

Κινητοί μέσοι όροι

Technical analysis EUR-USD

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΠΛΟΣ

ΕΚΘΕΤΙΚΟΣ

MA5

0,99200 0,99200

MA10

0,99100

0,99100

MA20

0,99000

0,99100

MA50

0,99300

0,99200

MA100 0,99500

0,99500

Περιστροφή

ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ FIBONACCI ΚΛΙΚΑ

WOODIE

S3

0,98974 0,99110 0,98998 0,98944

S2

0,99110 0,99192 0,99016

0,99096

S1

0,99188 0,99242 0,99034

0,99159

PP

0,99324 0,99324 0,99324

0,99310

R1

0,99402 0,99402 0,99497

0,99373

R2

0,99538 0,99456 0,99515

0,99523

R3 0,99616 0,99538 0,99533

0,99587

Σχετικά με το EUR/USD (EUR/USD)

Το EUR/USD είναι το πιο ρευστό και πιο διακινούμενο ζεύγος νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος, το οποίο αποκαλείται ως συνήθως,  Fiber ή Δολάριο Ευρώ. Η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD, που αντιπροσωπεύει τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχετική οικονομική ισχύ των δύο εμπορικών μπλοκ, των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το EUR/USD είναι το πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο ζεύγος νομισμάτων στον κόσμο. Αλλά ενώ η έντονη μεταβλητότητα και οι όγκοι προσελκύουν ενδοημερήσιους εμπόρους, τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές από όλο τον κόσμο στο ζεύγος EUR/USD, η επίτευξη σημαντικών κερδών με αυτό το ζεύγος δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Το ζεύγος νομισμάτων δείχνει πόσα δολάρια ΗΠΑ (το νόμισμα αναφοράς) απαιτούνται για την αγορά ενός ευρώ (το νόμισμα βάσης). Για παράδειγμα, αν το ζεύγος διαπραγματεύεται στο 1,10, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται 1,10 δολάρια για να αγοράσετε 1 ευρώ.

Τι καθορίζει την ισοτιμία EUR/USD;

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αποτίμηση του EUR/USD, ιδίως η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και της Fed. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ελέγχουν την προσφορά χρήματος στις αγορές του ευρώ και του δολαρίου, προκειμένου να διατηρήσουν την οικονομία σε ομαλή λειτουργία.

Technical analysis EUR-USD

Η χαλαρή πολιτική, γνωστή και ως επεκτατική νομισματική πολιτική, αποδυναμώνει το νόμισμα. Αντίθετα, η “γερακίσια” νομισματική πολιτική (διευκολυντική πολιτική) ενισχύει το νόμισμα. Για παράδειγμα, αν η Fed αποφασίσει να παρέμβει στην αγορά και να αυξήσει το δολάριο, η τιμή του ευρώ/δολαρίου θα πέσει καθώς το δολάριο θα ενισχυθεί.

Οικονομικές εξελίξεις:

Τυχόν αλλαγές στα οικονομικά γεγονότα των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης θα καθορίσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του ζεύγους. Τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα περιλαμβάνουν το ΑΕΠ, τις μεταβολές στην απασχόληση των εργαζομένων, τη βιομηχανική παραγωγή και τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία αυξάνουν τη ζήτηση για το αντίστοιχο νόμισμα και επηρεάζουν την αξία του ευρώ ή του δολαρίου, προκαλώντας διακυμάνσεις στην ισοτιμία EUR/USD. Για παράδειγμα, εάν εμφανιστούν θετικά στοιχεία για το ΑΕΠ στις ΗΠΑ και η Ευρώπη υστερεί, η ισοτιμία EUR/USD είναι πιθανό να υποχωρήσει.

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – (ΑΕΠ) αποτελεί τον κεντρικό δείκτη της οικονομικής ανάπτυξης σε μια δεδομένη περιοχή.

Μεταβολή της απασχόλησης των εργαζομένων – Το ευρώ είναι επίσης ευαίσθητο στις μεταβολές της απασχόλησης, ιδίως στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Δείκτης τιμών καταναλωτή. Καθώς ένας από τους στόχους της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, παρακολουθεί βασικούς δείκτες πληθωρισμού, όπως ο ΔΤΚ. Εάν ο ετήσιος ΔΤΚ αποκλίνει από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, η ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής της, όπως η αύξηση των επιτοκίων, για να περιορίσει τις δαπάνες προκειμένου να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Technical analysis EUR-USD

Πολιτικές εξελίξεις. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η πολιτική πτυχή. Η αστάθεια, όπως φάνηκε στο δημοψήφισμα για το Brexit, μπορεί να αναστατώσει την αγορά και να μεταβάλει εντελώς τη συναλλαγματική ισοτιμία. Όπως συμβαίνει με όλα τα νομίσματα, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πού κατευθύνεται η αγορά, οπότε η παρακολούθηση των τελευταίων πολιτικών και οικονομικών ειδήσεων στις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός πλεονεκτήματος στην αγορά συναλλάγματος.

Ποιος διαπραγματεύεται το EUR/USD;

Το EUR/USD είναι ένα ελκυστικό ζεύγος νομισμάτων για συναλλαγές. Ως το πιο ρευστό ζεύγος νομισμάτων στο σύμπαν του forex, τα spreads είναι συχνά πολύ μικρά και ιδανικά για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές με κεφαλή. Το βάθος, η ρευστότητα και η συνολική δημοτικότητά του το καθιστούν αγαπημένο των κεντρικών τραπεζών, των εμπορικών τραπεζών, των θεσμικών και λιανικών διαπραγματευτών. Ενώ οι μεγάλες τράπεζες χρησιμοποιούν συχνά το ζεύγος ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου, οι ιδιώτες έμποροι προτιμούν το ευρώ/δολάριο ΗΠΑ ως σημείο αναφοράς για το δολάριο και το χαμηλό κόστος συναλλαγών και διακράτησης.

Προδιαγραφές Euro/USD

Το EUR/USD διαπραγματεύεται σε ποσά δολαρίων ΗΠΑ.

Τυπικό μέγεθος παρτίδας: 100.000

Μίνι μέγεθος παρτίδας: 10 000

Ένα pip: 0,0001

Αξία Pip: $10

Τύπος: Αξία pip σε δολάρια = pip σε δεκαδικά ψηφία * μέγεθος συναλλαγής.

Προσοχή!

⚠️ Εμείς δεν δίνουμε συμβουλές χρηματοοικονομικού χαρακτήρα! Απλώς παρουσιάζουμε τις πληροφορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες! ⚠️
Ikaros Michaelidis
Συγγραφέας και ειδικός: Ίκαρος Μιχαηλίδης
Επαφές:
Email: [email protected]