Τεχνική ανάλυση USD-JPY για την Ελλάδα το 2022

USD JPY

Ο καλύτερος χρηματιστής για συναλλαγές USD-JPY

Ως αποτέλεσμα των σχετικά χαμηλών περιθωρίων προσφοράς-ζήτησης και της εξαιρετικής ρευστότητας, το USD/JPY είναι το πιό συχνά προτιμώμενο ζεύγος των συναλλασσομένων σε όλο τον κόσμο. Η συναλλαγματική ισοτιμία USD/JPY, που μερικές φορές αναφέρεται ως Gopher ή Ninja, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό εμπόριο. Το USD/JPY είναι ένας συντομογραφημένος όρος που αναφέρεται στο δολάριο ΗΠΑ και το ιαπωνικό γεν (συμβολίζεται με το σύμβολο ¥).

Δημοφιλής επενδυτική πλατφόρμα στην Ελλάδα

Επενδυτική πλατφόρμα
eToro

Τι μας αρέσει

Η δυνατότητα αυτόματης αντιγραφής των ενεργειών άλλων επενδυτών
Bitcoin, Ethereum και 60+ άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης στα χέρια σας
Πραγματοποιήστε συναλλαγές με διάφορα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Ξεκινήστε συναλλαγές

Καθώς το ιαπωνικό γεν είναι το δεύτερο νόμισμα (εισηγμένο νόμισμα), το ζεύγος ονομάζεται έμμεσο νόμισμα. Το ζεύγος νομισμάτων δείχνει πόσα ιαπωνικά γεν (το νόμισμα αναφοράς) χρειάζονται για  αγορά του ενός δολαρίου των ΗΠΑ (το νόμισμα βάσης). Για παράδειγμα, αν το ζεύγος διαπραγματεύεται στα 110, σημαίνει ότι χρειάζονται 110 ιαπωνικά γεν για να αγοράσει κανείς 1 δολάριο ΗΠΑ.

Τεχνική ανάλυση USD-JPY

Κατανομή USD/JPY

Το USD/JPY είναι ένα από τα κυρίαρχα ζεύγη νομισμάτων στον κόσμο: η μελέτη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών του 2019 έδειξε ότι το USD/JPY αντιπροσωπεύει το 13,2% του συνολικού ημερήσιου όγκου στις αγορές συναλλάγματος. Ο πιο αξιοσημείωτος παράγοντας που επηρεάζει το ζεύγος είναι η διαφορά των επιτοκίων που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ). Το USD/JPY είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με ένα carry trade. Αυτό το επενδυτικό όχημα περιλαμβάνει κερδοσκόπους που δανείζονται χρήματα με χαμηλά επιτόκια και αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης απόδοσης σε άλλο νόμισμα.

Πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι επενδυτές εκμεταλλεύονταν τακτικά τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια της Τράπεζας της Ιαπωνίας για να δανείζονται μεγάλα ποσά σε γεν και να επενδύουν χρήματα στο εξωτερικό. Καθώς τα αμερικανικά επιτόκια μειώθηκαν μετά την πτώση του 2008, η διαφορά επιτοκίων μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας μειώθηκε σημαντικά, οδηγώντας σε μείωση των carry trades καθώς η αξία του γιεν αυξήθηκε. Ωστόσο, καθώς τα επιτόκια των ΗΠΑ θα αρχίσουν να αυξάνονται και πάλι το 2022, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας παραμένει προσηλωμένη στο σχέδιο εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων, το δολάριο ΗΠΑ έχει ενισχυθεί σημαντικά έναντι του γεν και ο όγκος των carry trades είναι πιθανό να αυξηθεί και πάλι.

Τι καθορίζει την ισοτιμία USD/JPY;

Αρκετοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την αποτίμηση του USD/JPY, όπως:

  • Η νομισματική πολιτική της Τράπεζας της Ιαπωνίας και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
  • Η Τράπεζα της Ιαπωνίας και το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα ελέγχουν την προσφορά χρήματος στην αγορά για να διατηρήσουν την οικονομία σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η χαλαρή πολιτική, γνωστή και ως επεκτατική πολιτική, αποδυναμώνει το νόμισμα καθώς αυξάνεται η προσφορά χρήματος. Αντίθετα, η “γερακίσια” νομισματική πολιτική (πολιτική σύσφιξης) ενισχύει το νόμισμα, καθώς οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια, μειώνοντας την προσφορά χρήματος.

Οικονομικές εξελίξεις:

Οι εξελίξεις που αφορούν τα οικονομικά γεγονότα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας καθορίζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα περιλαμβάνουν:

  • Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)
  • Στοιχεία απασχόλησης εργαζομένων, όπως το ποσοστό ανεργίας και η μισθοδοσία εκτός γεωργίας (μόνο στις ΗΠΑ)
  • Στοιχεία βιομηχανικής παραγωγής.
  • Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) και ο δείκτης τιμών παραγωγού (ΔΤΠ).
  • Εξαγωγές και στοιχεία διεθνούς εμπορίου (σημαντικά για την Ιαπωνία).
  • Έρευνες Tankan (μόνο για την Ιαπωνία).

Τα καλύτερα από τις προβλέψεις στοιχεία αυξάνουν τη ζήτηση για το αντίστοιχο νόμισμα και επηρεάζουν την αξία του γεν ή του USD, προκαλώντας διακυμάνσεις στην ισοτιμία USD/JPY, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να αγοράσουν οποιοδήποτε από τα δύο νομίσματα. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε μερικά από αυτά. Εκδηλώσεις.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αποτελεί κεντρικό δείκτη της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή και προάγγελο της οικονομικής ευημερίας στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Μεταβολή της απασχόλησης

Το ιαπωνικό γεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις μεταβολές της απασχόλησης, καθώς η υψηλή ανεργία δείχνει σημάδια αδυναμίας της ιαπωνικής οικονομίας και αποτελεί ιδιαίτερη ανησυχία για την BoJ.

Δείκτης τιμών καταναλωτή

Καθώς ένας από τους βασικούς στόχους της BoJ είναι η διατήρηση ενός σταθερού επιπέδου τιμών, παρακολουθεί τους δείκτες πληθωρισμού, όπως ο ΔΤΚ. Εάν ο ετήσιος ΔΤΚ αποκλίνει από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για το 2%, η BoJ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα νομισματικής πολιτικής της για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Στοιχεία εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

Η οικονομία της Ιαπωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές. Τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές είναι ιδιαίτερα αρνητικά για την τιμή του γεν.

Έρευνα των αποθεμάτων

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ιαπωνικής οικονομίας είναι η σημασία της τριμηνιαίας έρευνας Tankan. Οι εκθέσεις αυτές στηρίζονται σε συνεντεύξεις από διευθυντές από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, και τις απόψεις τους για την κατάσταση οικονομίας. Η αύξηση του κλίματος (βαθμολογία άνω του 0,0) υποδηλώνει ότι οι ιαπωνικές εταιρείες αναμένουν την αυξημένη εμπορική δραστηριότητα, ενώ μια βαθμολογία κάτω του 0,0 υποδηλώνει το αντίθετο.

Άλλοι παράγοντες τιμών USD/JPY:

Ωστόσο, αυτοί δεν είναι οι μοναδικοί παράγοντες που καθορίζουν την ισοτιμία. Υπάρχουν και άλλοι, για παράδειγμα:

Καθεστώς ασφαλούς καταφυγίου.

Παρά την αποδυνάμωση των οικονομικών φαινομένων στην ιαπωνική οικονομία τον 21ο αιώνα, το ιαπωνικό γιεν παραμένει ένα νόμισμα ασφαλές καταφύγιο και είναι γνωστό ως το αποθεματικό νόμισμα της Ασίας. Το ιαπωνικό γεν ανεβαίνει όταν οι επενδυτές αισθάνονται φόβο, άγχος ή αβεβαιότητα για την αγορά. Αυτό ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, όταν το USD/JPY διαπραγματευόταν από πάνω από τα 120 γεν το 2007 σε κάτω από τα 90 γεν το 2009.

Παρέμβαση της BoJ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει παρέμβει πολλές φορές για να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές, πράγμα που σημαίνει ότι προτιμά ένα αδύναμο νόμισμα, καθώς οι εξαγωγές της γίνονται φθηνότερες. Για παράδειγμα, όταν το γεν εκτινάχθηκε στα ύψη το 1999, η Τράπεζα της Ιαπωνίας πούλησε τεράστιες ποσότητες γεν για να αυξήσει την προσφορά και να μειώσει την τιμή. Καθώς το γεν ανέβηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Σεπτεμβρίου 2001, η Ιαπωνία προέβη σε ενεργές πωλήσεις για να διατηρήσει την ανάπτυξη της οικονομίας.

Φυσικές καταστροφές

Η Ιαπωνία διαφέρει από τις ΗΠΑ λόγω του κλίματος και της τοπογραφίας της, οι φυσικές καταστροφές είναι συχνές: τυφώνες, ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμοί και τσουνάμι στοιχειώνουν τους πολίτες της. Σημαντικά γεγονότα προκαλούν σημαντική καταστροφή και αναστάτωση στην ιαπωνική οικονομία, αποδυναμώνοντας το νόμισμα.

Η ισχύς του Nikkei

Η πτώση του γεν συνήθως αυξάνει τις τιμές των εταιρειών με εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς οι εξαγωγές γίνονται φθηνότερες. Αυτό ενισχύει τον Nikkei 225, τον κορυφαίο χρηματιστηριακό δείκτη της Ιαπωνίας. Παρόμοια με τη συσχέτιση μεταξύ του δολαρίου και των αμερικανικών μετοχών, υπάρχει ένα είδος αντίστροφης συσχέτισης μεταξύ των δύο, αν και είναι ισχυρότερη στην Ιαπωνία.

USD/JPY Πρόσφατες εξελίξεις

Coronavirus

Όταν το Covid κατέλαβε τις οικονομίες των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν στα σπίτια τους και η οικονομική δραστηριότητα έπεσε κατακόρυφα. Αυτό οδήγησε σε πτώση του ΑΕΠ και των δύο χωρών, ενώ η μείωση των οικονομικών επενδύσεων και η πτώση των εξαγωγών ακρωτηρίασαν την ήδη κάπως ασταθή ιαπωνική οικονομία. Οι εξαγωγές έχουν έκτοτε αυξηθεί, αλλά η εγχώρια ζήτηση παραμένει περιορισμένη.

Απόκλιση στη νομισματική πολιτική

Επειδή η Ιαπωνία εξακολουθεί να δεσμεύεται για την τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης και δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο του πληθωρισμού των ΗΠΑ (ο ΔΤΚ της Ιαπωνίας είναι μόλις 2,2% τον Αύγουστο του 2022 σε σύγκριση με 8,5% στις ΗΠΑ), η BoJ αρνήθηκε να αυξήσει ακόμα και στο ελάχιστο τα επιτόκια μετά την πανδημία. Αντίθετα, οι ΗΠΑ άρχισαν να μην αυξάνουν καθόλου τα επιτόκια μετά την πανδημία, αφήνοντάς τα αμετάβλητα στο -0,1% σε σχέση με το 2016. Αντίθετα, οι ΗΠΑ έχουν αρχίσει να αυξάνουν σταθερά τα επιτόκια, φθάνοντας το 2,5% τον Αύγουστο του 2022 και αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις. Αυτή η απόκλιση προκάλεσε την εκτίναξη της τιμής USD/JPY από τα 115 γιεν περίπου στα 140 γιεν από την έναρξη της αύξησης των επιτοκίων του 2022.

Υψηλός πληθωρισμός στις ΗΠΑ

Ο πληθωρισμός είναι ο κύριος λόγος για την πρόσφατη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, καθώς η Fed επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχο της τις δαπάνες και να μειώσει τους αριθμούς στο στόχο του 2%. Εάν ο πληθωρισμός επιδεινωθεί, το δολάριο ΗΠΑ θα ενισχυθεί καθώς τα επιτόκια θα αυξηθούν, εν μέρει λόγω των πράξεων carry-trade, ενώ η χαλαρή Τράπεζα της Ιαπωνίας θα επιμείνει στη δέσμευσή της για εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, αποδυναμώνοντας το γεν.

Επίσκεψη της Pelosi στην Ταϊβάν

Ως απόδειξη της ιδιότητας του γεν ως περιουσιακού στοιχείου ασφαλούς καταφυγίου, η είδηση της αμφιλεγόμενης επίσκεψης της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν οδήγησε σε άνοδο του γεν, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τη γεωπολιτική κατάσταση με την Κίνα. Στις ειδήσεις της 19ης Ιουλίου 2022, το USD/JPY έπεσε από τα 138 στα 130 γεν τις ημέρες πριν από την επίσκεψή της, πιάνοντας πάτο την ημέρα της επίσκεψης (2 Αυγούστου), καθώς οι ανησυχίες υποχώρησαν.

USD/JPY Προδιαγραφές

Το USD/JPY διαπραγματεύεται σε ποσά σε JPY. Τυπικό μέγεθος παρτίδας: 100.000 USD Μικρό μέγεθος παρτίδας: 10.000 USD Ένα σημείο με δεκαδικό σημείο 0,01 Τιμή σημείου: USD 10 (ανάλογα με τη συναλλαγματική ισοτιμία)

Φόρμουλα

Κέρδος/ζημία = (τιμή προσφοράς – τιμή προσφοράς) x μέγεθος συμβολαίου x αριθμός παρτίδων / τιμή κλεισίματος

Προσοχή!

⚠️ Εμείς δεν δίνουμε συμβουλές χρηματοοικονομικού χαρακτήρα! Απλώς παρουσιάζουμε τις πληροφορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες! ⚠️
Ikaros Michaelidis
Συγγραφέας και ειδικός: Ίκαρος Μιχαηλίδης
Επαφές:
Email: [email protected]